COMPROVACIÓ D'ANTECEDENTS LABORALS

Per a determinats llocs de treball i responsabilitat és essencial comprovar la veracitat de les dades aportades pel candidat així com les seves referències. De la mateixa manera conèixer si aquest candidat pogués tenir problemes d’índole familiar, drogues, ludopaties, tendències pernicioses o hàbits delictius, alteracions psíquiques, etc. que puguin afectar i posar en risc l’exercici de l’activitat laboral a desenvolupar en certs llocs de rellevància evitant així greus conseqüències per a l’empresa, el seu equip i el propi treballador.