CONTROL I VIGILÀNCIA NO UNIFORMADA

La LLEI 5/2014 DE SEGURETAT PRIVADA, estableix que els detectius privats són els únics que poden realitzar serveis de vigilància no uniformada, compatibles amb altres figures de la seguretat privada com els vigilants de seguretat habilitats, els quals hauran d’anar degudament uniformats i identificats.

DLR DETECTIUS té experiència en la prestació de serveis de vigilància no uniformada en hotels, fires, exposicions, convencions o àmbits anàlegs, transports públics, creuers de luxe, concerts, aportant informes detallats que serveixen als nostres clients com a proves i fonts d’informació per a possibles preses de decisió.

Per tot això, el nostre equip està degudament habilitat, amb les llicències oficials de detectius privats atorgades pel ministeri de l’interior.