SECTOR PRIVAT FAMILIAR

Les proves o informacions obtingudes respecte als integrants del nucli d’una família són summament importants, perquè la família és el nostre mitjà de socialització primària i està formada per aquelles persones de les que tenim un parentiu o vincle afectiu.

No obstant en ocasions i amb el temps poden sorgir problemes en els membres de la família, per als que hem d’estar preparats, nosaltres  ens encarreguem d’obtenir les proves o informacions necessàries per a la solució d’aquests conflictes que poden ser moltes vegades determinants per a la presa de decisions.