MYSTERY SHOPPER

Quina impressió en general té l’establiment amb neteja i ordre ?

Que poden opinar el vostres clients del tracte o servei rebuts ?

El personal segueix l’estratègia, normatives, paràmetres o protocols programats ?

Existeix dins l’equip problemes opacs que fan perdre el negoci o clientela ?

Voleu saber per que la competència aconsegueix emportar-se la clientela ?

Factors o influències externes no deixen rutllar el negoci ?

Son els clients atesos en forma i temps adequat, s’incompleix el temps d’obertura real ?

Quina es la implicació del vostre personal amb el negoci ?

Fer un Mystery Shopper amb l’obtenció d’un informe especialitzat, consells i millores es bastant econòmic.

Es vital i necessari estar informat, es pot esser a temps per prendre decisions i encarrilar el negoci.

MYSTERY Shopper pot resoldre totes les preguntes dins un cost molt competitiu. Els nostres informes tècnics son complerts, aportem tota la experiència sectorial amb mediació real, professional y objectiva del que passa als vostres establiments avaluats.

Com a mesura preventiva detectem els problemes i circumstancies complexes que son difícils de veure.

Amb la nostre col·laboració vostès gaudiran de millor gestió diària, podran prendrà decisions correctes fent les correccions a temps, els beneficis seran immediats.

Sense cap compromís per la vostra part, estudiarem de manera conjunta les necessitats, procediments, paràmetres, dies y hores de visites i més, amb la finalitat d’aportar la part informativa acordada.

DLR MYSTERY Shopper el nostre informe estàndard

 Exterior

-visibilitat, neteja, accessibilitat al establiment, imatge i sensació general.

-investigació comercial de la zona, inclou les competències que observen, estudien i copien les vostres estratègies, disposició de productes, ofertes i cartells en general.

-hora d’obertura i tancament oficial i el efectiu (horari d’atenció al client real).

-descobrir vulnerabilitats i mancances de seguretat general del local.

 Interior

-neteja i ordre, mobilitat dins l’establiment, homogeneïtat de la imatge de marca.

-publica imatge de la relacions del equip i encarregats, fòbies, discriminacions, etc.

-avaluar la disposició dels productes i cartellera, comprovació de ofertes i promocions.

Plantilla

-presencia i comportament pública individual, vestuari, ètica, higiene, seguretat o riscos.

-compliment de normes, protocols, paràmetres o indicacions apreses en cursos de formació.

-avaluació de la implicació general, rapidesa, eficàcia del servei o atenció donada.

-debilitats del personal, dins els arguments i assessorament de venda.

-anàlisis de la plantilla amb capacitat de resposta davant situacions d’estres.

-coneixement de comportaments deslleials, vicis, tracte del material i respecta de l’entorn.

-anàlisis del rendiment individual i del conjunt amb personal esporàdic de reforç i e.t.t’s.

Estudis optatius

-detecció de punts forts i dèbils del establiment com a negoci.

-com reduir queixes, reclamacions, opinions externes sobre l’establiment.

-com incrementar la implicació i motivació de la plantilla.

-possibles millores en l’assessorament forçat als clients. .

-possibles estratègies de millora a curt i llarg termini, identificant oportunitats amagades de màrqueting o negoci, possibilitat de contrarestar amb rapidesa accions de la competència.

Fem diferents avaluacions i estudis personalitzats, aportem idees de la nostre experiència.