MÚTUES I COMPANYIES

Ens encarreguem de resoldre el frau que cometen cada vegada més un gran nombre d’assegurats, col · laborant amb mútues i companyies asseguradores de tot l’àmbit nacional.

El pagament d’indemnitzacions indegudes per processos fraudulents implica de forma directa un cost elevat per a la companyia e indirectament per als assegurats d’aquesta, que veuen augmentades les primes de les seves pòlisses.

L’objectiu de la nostra organització dins l’àmbit assegurador és el d’obtenir la renúncia del prenedor a les indemnitzacions que no mereixen.

Oferim als departaments de sinistres i advocats de les companyies asseguradores una àmplia varietat de serveis adequats a les necessitats d’aquestes companyies. Per això, realitzem un PRE-INFORME d’un o dos dies de durada amb l’objectiu d’avaluar la conveniència. d’incrementar els dies de control del lesionat.

Els àmbits d’actuació més comuns són els següents:

• Control de Lesionats
• Subsidi per IT
• Control de baixa mèdica
• Lesions fingides
• Prestacions fraudulentes de incapacitat permanent
• Verificació de seqüeles i danys reclamats
• Comportament fraudulent del lesionat
• Investigació de parts d’accidents de trànsit
• Control de recuperacions i risc
• Simulació de malalties
• Preexistència de lesions
• Reconstrucció de sinistres
• Vinculació entre les parts implicades en el sinistre
• Prestacions econòmiques a morts
• Responsabilitat en robatoris
• Responsabilitat en incendis
• Simulació de sinistres
• Localització de béns robats
• Danys en general
• Obtenció de proves
• Ratificació en jutjats