LOCALITZACIÓ DE PERSONES, SOCIETATS O BÉNS

Investigacions encaminades a localitzar persones desaparegudes, menors fugats o desapareguts de la llar familiar, gent gran, etcètera.

Oferim un servei de recerca nacional e internacional de persones amb garanties de localització. El procediment a seguir consisteix en la recopilació d’informació a través de bases de dades històriques i la realització de controls dinàmics que ens permeti seguir la pista de la persona a localitzar. Indagacions a través de domicilis, telèfons i propietats, així com del seu entorn familiar i laboral.

El nostre (siip) servei integral d’investigació privada, també realitza serveis de localització de societats, negocis i llocs de treball, propietats susceptibles d’embargament, telèfons i vehicles.