INCOMPLIMENT D'HORES SINDICALS

Cada vegada és més habitual que les empreses contactin amb nosaltres per controlar els seus delegats sindicals a causa de pràctiques inadequades o abusives dels avantatges de què disposen els representants o delegats sindicals.

Exemples com anar a recollir els seus fills a l’escola, anar a comprar, viatjar o fins i tot treballar per hores són casos que ens hem trobat al llarg dels anys.

A DLR Detectius realitzarem seguiments i controls als delegats sindicals per corroborar en què inverteixen realment les hores sindicals.

Finalment, es presentarà un informe amb tots els moviments, que es ratificarà judicialment si fos necessari.