FUITES D'INFORMACIÓ

Un dels patrimonis immaterials i d’èxit de les empreses son els seus secrets, formulacions, fabricacions, enginyeria, procediments i altres,  per això es totalment necessari disposar d’un control informàtic actualitzat per evitar un possible intrusisme en bases de dades o seguiments i descoberta de possibles reunions amb la competència.