DUPLICITAT DE TREBALL

L’objectiu de la nostra agència de detectius és investigar i demostrar, mitjançant imatges i vídeos, que un treballador està realitzant una altra activitat laboral que no li permet desenvolupar les seves funcions de manera adequada a l’empresa matriu o simplement treballa en un altre lloc que no se li permet, sigui o no del mateix sector.

Els resultats obtinguts es plasmaran en un informe signat amb la nostra llicència oficial expedida pel Ministeri de l’Interior, i posteriorment es ratificarà davant de qualsevol tribunal si fos necessari.