CONTRAESPIONATGE INDUSTRIAL I PREVENCIÓ DE FURTS

– Investigacions sobre actuacions sospitoses de treballadors o grups d’empleats quan s’observen fuites d’Informació en el si de l’empresa.

– Investigació de Furts totals o parcials continuats en materials, productes, eines, documents, diners o altres.

– Investigacions mitjançant “infiltració” per descobrir i detectar, fuites, faltes o furts.

– Seguiment de mitjans de transport i traçabilitat logística o instal·lació de dispositius de seguretat i informació en dependències de l’organització.