AFECTACIÓ A LA PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL

Les imitacions i falsificacions provoquen pèrdues quantioses a les empreses fabricants.

La creixent oferta de productes, l’existència de productes d’èxit en el mercat i l’alt nivell de rotació dels mateixos afavoreix la creació de trames dedicades a la imitació d’aquests productes.

Nosaltres realitzem investigacions encaminades a demostrar les diferències entre els productes originals i els de l’imitador, a més de provar els canals de distribució existents a través de testimonis, proves fotogràfiques o de vídeo.