INFORMES PREJUDICIALS I DE SOLVÈNCIA

Per fer aquest informe realitzem les següents comprovacions:

1) Comprovació de dades personals de l’investigat com adreces, edat, telèfons, estat civil, cònjuge o parelles, etcètera.

2) Localització de béns en el registre de la propietat i verificació de càrregues.

3) Localització de béns mobles en el registre mercantil i verificació de càrregues.

4) Vinculacions a empreses del investigat, familiars propers o persones vinculades al investigat.

5) Consulta del servei RAI (Registre d’Acceptacions Impagades).

6) Comprovació dels domicilis aportats pel nostre client.

7) Aportació de nous domicilis per la nostra investigació.

8) Gestions telefòniques que aporten noves dades i donen credibilitat als nostres informes

9) Gestions en companyies de subministraments, cadastre, correus, INE, ajuntaments, fonts d’internet i altres fonts.

10) Informació dels mitjans de vida d’autònoms, administradors i professionals.

11) En els casos que sigui necessari es procedirà a l’obtenció de proves “in situ” en els domicilis o establiments oberts amb els seus rètols en cas de societats.

12) Aportació de proves en fotografia, vídeo i càmera oculta de les investigacions realitzades.

L’informe prejudicial i de solvència també s’utilitza per a la localització de morosos, informació de solvència i per al requeriment de pagaments d’empreses, autònoms i persones físiques.

A més l’informe portarà incorporat el visat del Col·legi de Detectius i servirà de prova en els processos judicials oportuns per demostrar la correcta localització del demandat com a expressió de la nostra tasca i serà ratificat davant els Jutjats corresponents per investigadors privats oficialment habilitats amb llicència del Ministeri de l’Interior .

 

Dirigit a particulars, advocats, empreses i entitats financeres i organitzacions amb dades comercials.