LOCALITZACIÓ I COBRAMENT DE DEUTORS I MOROSOS

D.L.R. Detectius Privats, actuem a Vilafranca del Penedès, Tarragona, Vilanova i la Geltrú i tota la zona del Penedès i Garraf. Ens encarreguem de localitzar la persona física/jurídica morosa i proporcionar la informació prèvia per al cobrament de deutes impagats. En molts casos les persones es declaren insolvents però segueixen mantenint una activitat laboral e ingressos i per tant una economia per poder afrontar els deutes.

Per això intentarem esbrinar tantes dades personals de la persona deutora com es pugui, i la localització de l’empresa deutora si així fos el cas.

També ens encarreguem de posar-nos en contacte amb el morós per informar de les gestions administratives i reclamar el deute, fent-li diverses visites, i trucades telefòniques.