DEURE DE DILIGÈNCIA

Investigacions dirigides a demostrar el conjunt d’actituds contràries a la diligència i actituds presumides en el desenvolupament normal del lloc de treball.

Destacaríem les següents:

  • Robatoris, furts…
  • Pèrdues de material i augment de mermes.
  • Tracte incorrecte amb els clients i entre treballadors.
  • Absentisme laboral presencial.

Prevenir sempre és la millor opció a DLR Detectius, creiem en la investigació per resoldre problemes actuals i evitar que es converteixin en conflictes pitjors en el futur.