DETECTIUS PRIVATS A HOSPITALET DE LLOBREGAT

DLR DETECTIUS  privats a l’Hospitalet de Llobregat som destacats professionals del sector de l’àmbit de la seguretat privada amb autenticitat professional, experiència i laboriosa joventut, complim amb la llei de seguretat privada 5/2014.

Oferim un ampli ventall de (siip) serveis integrals d’investigació privada, una eina útil de col·laboració per els nostres clients que proporciona múltiples camps d’actuació per descobrir i solucionar tots aquells problemes que se li poden suscitar en el nucli de les seves relacions personals o empresarials, sempre complint amb els principis de discreció, coherència, idoneïtat, necessitat i proporcionalitat.

Ubicats en la  zona de l’Hospitalet de Llobregat podem actuar de forma rápida y eficaç per resoldre qualsevol problema.

INVESTIGACIONS DLR DETECTIUS L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Sector empresarial

ESPECIALTZATS EN EL CONTROL DE BAIXES FINGIDES
Vigilàncies dirigides a la comprovació real de la baixa, els motius d’aquesta, i el compliment de la mateixa.

Sector privat familiar

Regulació de separacions i divorcis, Custodia de fills, Conductes dudoses d’índole familiar.
Reducció o eliminació de pensions compensatòries, Infidelitat de parelles

Client amb interés legítim planteja el cas

Pla d’execució, sota premisses de coherència, idoneïtat, necessitat i proporcionalitat

Pressupost personalitzat sense cost

Designació de professionals i execució del servei

Realització d’informe detallat i reportatge audiovisual

Ratificació judicial (en cas necessari)

4
5

DLR Detectius privats a l'Hospitalet de Llobregat

CONTACTI AMB NOSALTRES!
93 517 02 58