REGULACIÓ DE SEPARACIONS I DIVORCIS

Informació sobre l’investigat de les activitats que realitza amb dades de terceres persones amb les quals es pot relacionar fora de l’àmbit conjugal, tot queda plasmat en un informe amb vídeo del qual s’extreu un reportatge fotogràfic.

Els nostres informes poden ser condicionants o fins i tot determinants davant d’una demanda judicial relacionada amb la separació i el divorci.

Els motius pels quals se’ns pot contractar poden ser diversos, com els que a continuació citem:

    • Demanda sobre separació de parella.
    • Investigació del règim econòmic de la separació.
    • Informes patrimonials.
    • Pensions compensatòries.
    • Pensions alimentàries.
    • Situació econòmica i ocupació del cònjuge.
    • Patrimoni del cònjuge.
    • Hàbits del cònjuge.
    • Abandonament de la llar.
    • Assetjament i maltractaments.
    • Informes prematrimonials.
    • Proves per divorci.
    • Consum de drogues.
    • Aportació de proves en fotografia i vídeo.
    • Ratificació en jutjats.