REDUCCIÓ O ELIMINACIÓ DE PENSIONS COMPENSATÒRIES

Estem especialitzats en l’obtenció de proves per a la retirada o modificació de la pensió alimentària que s’ha de passar al cònjuge.

Comprovem la situació econòmica del cònjuge i de la possibilitat que el mateix convisqui amb una altra persona, com així ho estableix el Codi de Família Català, que diu que aquesta convivència s’ha d’entendre com:

“Tota aquella en què es doni una relació sentimental de parella amb aspecte de certa estabilitat, sense necessitat de conviure de manera permanent i almenys en el mateix habitatge”.