HERÈNCIA

Ens ocupem de localitzar persones, el que ens converteix en una eina molt útil a l’hora de trobar un possible hereu davant una eventual herència.

Aportem la localització de la persona hereva així com certificats de defunció en el cas d’estar mort i el lloc de residència dels familiars més pròxims.