CUSTÒDIA DE FILLS

Aportem les proves necessàries per demostrar que un dels cònjuges no és la persona idònia o responsable per fer-se càrrec dels fills.

Aportarem proves en un procés judicial, amb reportatge fotogràfic i vídeo que resultin determinants per a la valoració del jutge i que aquest dictamini si un dels cònjuges no és l’adequat per tenir la custòdia dels fills.

Les proves s’encaminaran a demostrar, entre altres, alguns d’aquests supòsits:

• Alcoholisme, drogoaddicció i altres.
• Desatenció dels menors.
• Tracte incorrecte dels fills.
• Sortides nocturnes amb abandonament.
• Prostitució i altres.