CONDUCTA DE FILLS

Investiguem les conductes dels fills siguin o no menors d’edat, per aclarir qualsevol tipus de problema en què es puguin trobar, com la relació amb amistats problemàtiques, el consum de substàncies perjudicials com drogues, alcohol, abandonament de la llar, absentisme escolar, etcètera , al obtindre aquesta informació es podrà afrontar les dificultats de la relació amb més eficàcia.