COMPETÈNCIA DESLLEIAL

Es realitza un informe dirigit a demostrar un conjunt de pràctiques emprades per un participant del mercat per augmentar els seus beneficis mitjançant activitats considerades fora dels mecanismes de transacció autoritzats.

Un exemple seria l’empleat que aprofita la seva formació, adquirida o no en el lloc de treball, els recursos i les facilitats que li brinda la empresa per dirigir-se a la competència més directa i beneficiar-se econòmicament d’ambdues.