LA NOSTRA EMPRESA

 

 

Zones d’intervenció immediata

 

CONTACTA AMB NOSALTRES!
93 517 02 58
CONTACTA AMB NOSALTRES!
93 517 02 58

ÀREES D’INVESTIGACIÓ

SECTOR EMPRESERIAL

Laboral i altres

SECTOR PRIVAT FAMILIAR

Separacions i divorcis

SECTOR DE RECERQUES

Localitzacions de persones, societats o bens

SECTOR VIGILÀNCIA I CONTROL

Vigilància no uniformada

SECTOR FINANCERA

Informes econòmics i financers sobre societats

MÚTUES I COMPANYIES

Baixes mèdiques

SERVEIS DE TECNOLOGIA

Instal·lacions i mitjans tècnics 

MYSTERY SHOPPER

Comprovacions i avaluacions

SECTOR IMMOBILIARI

Arrendaments urbans